PERSONAL TRAINING

Egzersiz programlarını incelediğimizde, bir çok metod ve aşama olduğunu gözlemlemekteyiz. Egzersiz yapacak kişilerin; vücut tipleri, sağlık sorunları, duruş bozuklukları ve spor geçmişleri bu metodların belirleyicileridir. Örneğin zayıf yapılı (ectomorph) kişilerin uygulayacağı program ile atletik yapılı (mesomorph) kişilerin uygulayacağı program varyasyonlar göstermelidir. Dolayısıyla fitness ve wellness alanında eğitmene büyük rol düşmektedir. Bu spesifik oluşum, P.T. (personal trainer) ‘nin ortaya çıkmasını sağlamıştır. PT özel veya kişisel antrenörlük anlamına gelmektedir. Antrenörlük mesleğinin üst ihtisası olarak kabul edilen PT kişi için egzersiz, besleme, dinlenme gibi unsurları programlar, uygular ve kayıt altında tutar. PT bir sedanter ya da sporcuya egzersiz programı belirleme aşamasında, bazı antropometrik ölçüm ve hesaplamalar yapar. Tansiyon, bazal nabız, vücut kitle indeksi, metabolizma hızı bunlardan bazılarıdır. PT, bireylere antrenman programı hazırlamadan önce kişinin ne amaçla bu hizmeti istediğini çok dikkatli bir şekilde analiz etmelidir. Kişi, profesyonel bir sporcu, sadece kondüsyonunu geliştrmek isteyen bir birey, aşırı kilolu bir kişi veya zayıf düşmüş güçsüz bir sedanter, daha önce hiç ağırlık antrenmanı yapmamış bir kişi, uzun yıllar spor yaptıktan sonra sporu tamamen bırakmış ve yeniden başlamak isteyen bir kişi ya da daha farklı senaryolarla bir PT’ye ihtiyaç duyan bir birey olabilir. Personal trainer sistematik olarak şu adımları inceler:

Sağlık Durumunun Gözden Geçirilmesi Vücut Tipinin Belirlenmesi Beslenme Sisteminin Belirlenmesi Egzersiz Programınınn belirlenmesi